Search
web

Udruga dijabetičara u Županiji Zapadnohercegovačkoj

Udruga dijabetičara u Županiji Zapadnohercegovačkoj
Zajednička fotografija sudionika dječjeg kampa u Neumu

Udruga dijabetičara u Županiji Zapadnohercegovačkoj koju njezini članovi od milja zovu “Snaga” je dobrovoljna, nevladina i neprofitna udruga građana. Osnovana je 2011. godine od grupe entuzijasta – liječnika, medicinskih sestara i dijabetičara. Predsjednik upravnog odbora udruge je Vjekoslav Pavković, tajnica udruge je Ana Grubišić. Udruga se nalazi u Širokom Brijegu, ulica Biskupa Alojzja Mišića 1, a postoji i ured u Grudama sa kontaktom na telefon broj 039 661 605. Udruženje ima i svoju web stranicu: www.snaga.dijabetes-fbih.ba

Razgovarala: Suada Magrđija

”Ciljevi udruge su okupiti što veći broj osoba oboljelih od dijabetesa i članova njihovih obitelji, te osoba koje su strukom ili na neki drugi način povezane s dijabetesom. Osim toga cilj je osposobiti što veći broj oboljelih da upravljaju svojom bolešću i svojim životom uz pomoć Udruge i medicinskog osoblja”, ističe Vjekoslav Pavković, predsjednik Udruge.

slika 1 neum
Prof. dr. sc. Maja Radman je govorila o komplikacijama šećerne bolesti na predavanju održanom u sklopu projekta „Prevencija komplikacija u liječenju šećerne bolesti“ kojeg je podržala firma Novo Nordisk.

Također, cilj je unaprijediti kvalitetu života oboljelih od dijabetesa i članova njihovih obitelji, te omogućiti širenje znanja o dijabetesu i podataka o najnovijim znanstvenim dostignućima među oboljelima od dijabetesa.

Važno je prevenirati pojavu bolesti kod zdrave populacije, pridonijeti što ranijem otkrivanju bolesti kod već oboljelih, poboljšati liječenje i odgoditi ili posve otkloniti pojavu komplikacija vezanih uz dijabetes, a osobito poboljšati skrb za oboljelu djecu i mladež.

Udruga ciljeve ostvaruje kroz različite aktivnosti, kao što su razni oblici poduke o šećernoj bolesti: predavanja, radionice, zatim organizirane aktivnosti za rekreaciju i tjelovježbu; edukativni kampovi i dječije radionice; savjetovališta, kao i kroz informiranje o pravima na liječenje, lijekove i pomagala na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje.

Prošle godine realizirana su predavanja po školama odnosno rad s djecom na temu šećerne bolesti te zdrave prehrane, a sve u sklopu projekta „Primarna i sekundarna prevencija i rano otkrivanje šećerne bolesti“ u organizaciji Udruge. Predavanja je poslušalo ukupno 567 djece u 4 srednje i 8 osnovnih škola. ”Pokazalo se da je tema vrlo zanimljiva među djecom jer su informacije, koje su velika većina imali, bile vrlo šture i nejasne u području šećerne bolesti. S tim je ovaj projekt vrlo značajan jer je pored osnovnih informacija o ovoj tihoj bolesti,  cilj ukazati i na zdrave stilove života kao prevenciju nastanka mnogih bolesti pa tako i dijabetesa”, kaže Vjekoslav Pavković.

”Također, u sklopu projekta „Primarna i sekundarna prevencija i rano otkrivanje šećerne bolesti“, kojeg je financiralo Federalno ministarstvo zdravstva, organizirali smo i prvi dječji dijabetički kamp u našoj županiji. Na kampu je sudjelovalo ukupno 16 djece iz raznih područja zapadne Hercegovine kojima je kamp omogućio da se međusobno upoznaju, razmjene iskustva te da osjete da nisu sami i da imaju veliku podršku od društva u kojem se nalaze”, zaključuje Pavković.
web