Search
web

Udruženje dijabetičara i ostalih zainteresovanih lica Trebinje

Udruženje dijabetičara i ostalih zainteresovanih lica Trebinje
Akcija „Plesom protiv dijabetesa“ u izvođenju plesne grupe „MARIS“ je održana  na trgu grada gdje su joj se u igri i plesu pridružila djeca glumačke družine Udruženja „Šećerko“ u kostimima zmajeva, princeza, klovnova, vještica, vukova, kengura s ciljem prikazivanja problema stigme i diskriminacije za oboljele od dijabetesa širokoj javnosti.

 

Udruženje dijabetičara i ostalih zainteresovanih lica postoji već 7 godina i svojim radom bilježi velike rezultate. Po broju članova je najbrojnije udruženje u Republici Srpskoj, jer ima 2090 članova, od kojih je 697 na inzulinu, 57 zastupnika i roditelja oboljelih, a ostali su na oralnoj ili kombinovanoj terapiji. Predsjednica udruženja je Nada Bijedić, a predsjednik upravnog odbora je Gojko Milić. Udruženje se nalazi u Trebinju, ulica Nemanjina bb Tini S34, a telefon broj je 065/372-754.

Razgovarala: S. Magrđija

”Prema našoj evidenciji oko 65% članova je socijalno ugroženo i na ivici same egzistencije. Oni nisu u mogućnosti da plate visoke participacije za lijekove, a pogotovo nisu u stanju da sebi kupe aparat i trakice za mjerenje šećera u krvi za kontrolu ove teške i neizlječive bolesti. Takođe, oko 25% članova je iz ruralnih područja i socijalno ugroženo”, ističe Nada Bijedić, predsjednica Udruženja.

Udruženje kontinuirano radi na  prevenciji dijabetesa, ranom otkrivanju i dijagnostifikovanju šećerne bolesti, prevenciji akutnih i hroničnih komplikacija kod dijabetesa, smanjenju stigme i diskriminacije oboljelih od dijabetesa, promovisanju zdravih stilova života, bori se za prava dijabetičara kod svih aktera društva, naročito kod onih koji kreiraju politiku zdravstva.

”Do sada je Udruženje postiglo značajan uspjeh, omasovljeno je članstvo, aktivnim radom i kontinuiranim zagovaranjem borbe protiv dijabetesa postignut je inicijalni cilj, a to je da se u problem dijabetesa direktno uključe svi društveni akteri”, govori Nada Bijedić.

2
Nada Bijedić, viša medicinska sestra i predsjednica Udruženja vrši mjerenje šećera

Udruženje u svojim redovnim aktivnostima uspješno realizuje: besplatna mjerenja šećera u krvi svim članovima i građanima u cilju ranog otkrivanja dijabetesa; besplatno mjerenje glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) svim članovima, četiri puta godišnje za osobe na inzulinskoj terapiji, a dva puta godišnje osobama na oralnim antidijabeticima; organizovanje edukativnih predavanja i radionica; promocije fizičke aktivnosti i zdravih stilova života; saradnja sa zdravstvenim ustanovama, školama, lokalnom zajednicom, farmaceutskim kompanijama, medijima; posjete najstarijim članovima u Staračkom domu; podjela paketa pomoći najsiromašnijim članovima; obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa; podjela novogodišnjih paketića najmlađim članovima, djeci do 15 godina.

Uspješno realizovane akcije

Akcije edukacija i prevencija komplikacija dijabetesa u opštinama Ljubinje, Bileća,  Berkovići, Gacko, Nevesinje i Trebinje  održane su uz pomoć i podršku kompanije Novo Nordisk Pharma d.o.o.

‘’Podršku Novo Nordiska, našeg vjernog partnera imali smo od samog osnivanja udruženja. Sastojala se velikog broja donacija, kao što je nabavka namještaja za kancelariju, klime, frižidera, reagenasa za HbA1c, trakica za mjerenje šećera, novogodišnjih paketića za naše mališane, edukativnog materijala, itd.’’, ističe Nada Bijedić.

Akcija “Šetnjom protiv dijabetesa“ je izlet na Studenac kojom je promovisana važnost fizičke aktivnosti u prevenciji i liječenju dijabetesa.

Akcija „Plesom protiv dijabetesa“ u izvođenju plesne grupe „MARIS“ je održana  na trgu grada gdje su joj se u igri i plesu pridružila djeca glumačke družine Udruženja „Šećerko“ u kostimima zmajeva, princeza, klovnova, vještica, vukova, kengura s ciljem prikazivanja problema stigme i diskriminacije za oboljele od dijabetesa širokoj javnosti.

’’Akcije prevencije i edukacije djece oboljele od dijabetesa su s ciljem unapređenja kvaliteta života djece oboljele od dijabetesa i postupno preuzimanje kontrole u samozbrinjavanju, kako bi postali samostalni u samonadzoru i samokontroli te na taj način odgodili, na što duže vrijeme komplikacije koje neliječena šećerna bolest uzrokuje’’, navodi Nada Bijedić.

Udruzenje-dijabeticara-trebinje-3

Ostale aktivnosti Udruženja su:

  • Predavanja i edukativno-kreativne radionice za učenike iz  tri osnovne škole u Trebinju, a moderator je bila viša medicinska sestra-edukator sa edukovanim timom učenika iz Srednje medicinske škole Trebinje.
  • Trodnevna školica zdravlja za najmlađe dijabetičare u okviru koje glumačka družina Udruženja „ŠEĆERKO“ kroz igru uči djecu o svojoj bolesti, ulozi inzulina i zdravim životnim navikama, moderatori su medicinski stručnjaci iz oblasti dijabetologije.
  • Dvije edukativne radionice „Kako reći da sam najslađi u razredu“ i „Kako uvrstiti dijabetes u školski raspored“ održane su u prostorijama Udruženja za roditelje i djecu oboljelu od dijabetesa, moderatori su medicinski stručnjaci iz oblasti dijabetologije.
  • Edukativne  radionice „Večeri pitanja i odgovora“ održavane sedmično u prostorijama Udruženja za dijabetičare-članove Udruženja, a moderatori su ljekar-dijabetolog i više medicinska sestre-edukatori.
  • Predavanje na temu: „Uloga i značaj HbA1c testa u dijagnostici dijabetesa“, moderator viši medicinski laborant.
  • Edukativna radionica “Pregled i njega stopala” mjesečno u prostorijama udruženja
  • Podjela aparata i trakica svim članovima uz pomoć donacije kompanije Apomedikal d.o.o. iz Sarajeva

Udruženje se finansira se iz budžeta grada, članarina i donacija. U toku je nastavak realizacije projekta “Edukacija i prevencija komplikacija dijabetesa u regiji Trebinje”, kao i realizacija projekta “Dani borbe protiv dijabetesa u Trebinju”.

Udruzenje-dijabeticara-trebinje-1

Udruzenje-dijabeticara-trebinje-2

Udruzenje-dijabeticara-trebinje-4
web