Search
web

Udruženje dijabetičara Prijedor

Udruženje dijabetičara Prijedor

Udruženje dijabetičara Prijedor osnovano je 2006. godine i trenutno broji oko 400 članova. Predsjednica Udruženja je Svetlana Čeko, a sekretar je Zoran Stanisavljević. U Udruženju radi i Duška Božić, dok je regionani kooordinator dr. Vesna Jelača, dijabetolog. Udruženje je smješteno u ulici Majora Milana Tepića M1 u Prijedoru, telefon je 052 961 184, a email adresa: [email protected]

Pripremila: S. Magrđija

Udruženje dijabetičara Prijedor osnovano je s ciljem unapređenja medicinske i socijalne zaštite lica koja žive sa dijabetesom na području ove regije. Udruženje sljedeće godine slavi 10 godina postojanja, a u periodu od osnivanja do danas, okupilo je oko 400 članova.

”Glavne aktivnosti Udruženja su promocija zdravlja, prije svega prevencija, ali i savjeti. Želimo da unaprijedimo zdravstvenu kulturu i da time utičemo na bolje i kvalitetnije zdravlje kompletne populacije, a naročito lica koja žive sa dijabetesom”, kazala je predsjednica Udruženja, Svetlana Čeko.

Osnovna djelatnost Udruženja ostvaruje se kroz različite vidove aktivnosti. Naročito važna aktivnost je uspostavljanje i održavanje neposrednih kontakata sa oboljelima, osobama koje s njima žive, koje o njima brinu i medicinskim stručnjacima. Također, Udruženje ispunjava zacrtane ciljeve davanjem raznih i korisnih obavijesti o dijabetesu oboljelima, članovima njihovih porodica i ostalim zainteresovanim licima. Jednako važna aktivnost je i organizovanje različitih radionica. Rad na poboljšanju položaja svojih članova i oboljelih od dijabetesa se ogleda i kroz saradnju sa strukturom vlasti, zdravstvenim ustanovama, te drugim udruženjima u Bosni i Hercegovini.

”Problemi sa kojima se susrećemo su mnogobrojni: od nedostatka finansijskih sredstava za provođenje naših aktivnosti, do manjka potrošnog materijala, aparata za mjerenje šećera u krvi, trakica, kao i reagensa za mjerenje HbA1C”, istakla je Svetlana Čeko.

Na pitanje o budućim aktivnostima Udruženja, Svetlana Čeko je najavila Kamp na Mrakovici za djecu i roditelje oboljele od dijabetesa, edukativne i rekreativne radionice, te edukativna predavanja.

3

2
web