Search
404 Not Found

Not Found

The requested URL /index.html was not found on this server.


Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at billiar.gelliori.info Port 80

Udruženje dijabetičara regije Banja Luka

Udruženje dijabetičara regije Banja Luka

Udruženje dijabetičara regije Banja Luka osnovano je 02.03.2009. godine i trenutno broji oko 1.100 članova. Predsjednik Udruženja je Ljubiša Sandić, a predsjednica skupštine Udruženja je Gordana Đajić. Najveću pomoć pri osnivanju Udruženja je pružila prof. dr. Snježana Popović-Pejičić, nacionalni koordinator za dijabetes. Udruženje je smješteno u ulici Sopoćanska 6 u Banjaluci, dostupni su na brojevima telefona: 065/887-673 i 065/962-609.

Pripremila: Suada Magrđija

Udruženje dijabetičara regije Banja Luka svojim ciljevima ide u pravcu predstavljanja i približavanja dijebetesa, te edukaciji oboljelih, njihovih porodica i ostalih zainteresovanih lica sa područja grada Banja Luke i opština Laktaši, Srbac, Prnjavor, Mrkonjić Grad, Čelinac i Kotor Varoš. Poseban naglasak stavljaju na preventivu posljedica i komplikacija koje nosi ova bolest.

Svojim aktivnostima Udruženje nastoji da utiče i na institucije, u smislu smanjenja troškova liječenja, povećanja broja aparata i trakica za mjerenje šećera u krvi.

”Obilazimo pacijente redovno, i pokušavamo što više da utičemo na povećanje znanja pacijenata o samopomoći, samokontroli i prevenciji komplikacija dijabetesa. Do sada smo nailazili na pozitivne primjere, ali bilo je i negativnih, najčešće se radilo o neinformisanosti građana koji se sreću sa dijabetesom, te raznih predrasuda i strahova vezanih za dijabetes”, kazao je Ljubiša Sandić, predsjednik Udruženja.

udruzenje banja luka 2

Udruženje je do sada ostvarilo preko 1.000 mjerenja HbA1c sa pregledom endokrinologa, nakon čega je znatan broj pacijenata upućen na dalje ispitivanje i liječenje. Dobru saradnju imaju i sa ambulantama porodične medicine Doma zdravlja Banja Luka, sa čijim pacijentima održavaju redovnu komunikaciju.

”U Udruženju je svaki dan moguće izmjeriti ŠUK, zahvaljući kompaniji Roche Diagnostics, koja nam je obezbijedila aparate i trakice za mjerenje, krvni pritisak, te određivanje BMI. Svakih 6 mjeseci članovi mogu besplatno izmjeriti HbA1c, zahvaljujući kompaniji Novo Nordisk koja nam je obezbijedila aparat i reagense za mjerenje glikoziliranog hemoglobina. Posebnu zahvalnost dugujemo firmi Medicom Bijeljina, koja nam je obezbijedila sredstva za otvaranje kancelarije sa svom potrebnom opremom za rad”, istaknuo je Sandić.

Najznačajnije planirane aktivnosti za naredni period su: organizovanje edukativnih predavanja i radionica u grupama u prostorijama Udruženja i opštinama regije koju pokrivaju, te promovisanje zdravog načina života, saradnja sa lokalnim zajednicama, posjete udruženjima iz regije… Svake godine, 14. novembra obilježavaju Svjetski dan dijabetesa, uz pomoć Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

Kancelarija Udruženja je otvorena svaki radni dan od 9-16 časova, u kojoj radi Ognjen Sandić, gdje svi zainteresovani mogu dobiti potrebne infomacije o aktivnostima Udruženja, te dati prijedoge i sugestije vezane za rad Udruženja.
404 Not Found

Not Found

The requested URL /index.html was not found on this server.


Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at billiar.gelliori.info Port 80